Ultraljud

Ultraljudsprovning, oförstörande provningsmetod där ultraljud sänds genom ett material och fortplantar sig genom det i form av en riktad vågrörelse. Ultraljudsprovning går att utföra på allt från gjutgods till svetsfogar/kälfogar.